REFRACTOMETERRefractometer

Om een goede kwaliteit van de emulsie te mengen heb je een Refractometer nodig om de juiste concentratie te bepalen. Dit is een optisch instrument waar men door breking van het licht onder een bepaalde hoek het oliegehalte in graden brix(brekingsindex) nauwkeurig kan aflezen.